Haugesund kommune

 

   

ELEKTRONISK ARKIVPLAN FOR HAUGESUND KOMMUNE

NB! UNDER ARBEID

FORMÅL

Formålet med arkivplanen til Haugesund kommune

Arkivplanen gir bindende retningslinjer for behandling av all informasjon og dokumentasjon i Haugesund kommune.
Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinene.
Arkivplanen skal bidra til at Haugesund kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovas § 6 hvor det heter: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."
 

Administrasjonssjefen har arkivansvaret

Arkivleder har det daglige ansvaret for kommunens arkivtjeneste og utarbeider virksomhetsplaner for denne.
I kommunen er det administrasjonssjefen (rådmannen) som har det overordnede arkivansvaret (jfr. Arkivforskrifta § 1-1).